Představení firmy

ALFA-FOOD s.r.o. je společností s desetiletou tradicí a stabilním místem na trhu. Společnost obchoduje na tuzemském a v poslední době i zahraničním trhu.

Společnost se specializuje na návrh, vývoj, a presentaci aditiv, směsí aditiv, koření a směsí koření pro masný průmysl a následnou výrobou, distribucí a prodejem aditiv, směsí aditiv, koření a směsí koření. Návrhem, vývojem a následnou presentací se zabývají pracovníci s odbornou způsobilostí a letitými zkušenostmi v oboru, protože společnost si zakládá na odbornosti, znalostech, zkušenostech a na technologickém servisu.

Výroba je realizována zakázkově, což zajišťuje flexibilní reakci na individuální požadavky jednotlivých zákazníků. Každému zákazníkovi je věnován individuální přístup a možnost vytvoření speciálních, jedinečných a výhradně dodávaných výrobků, umožňujících jedinečnost a specifičnost finálních výrobků našich obchodních partnerů.

Desetiletá existence společnosti byla podřízena neustálému zlepšování a zdokonalování v oblasti zajištění kvality a zdravotní nezávadnosti nabízených výrobků což osvědčují získané certifikáty:

Německá verze certifikátů:

Všechny požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2008 jsou aplikovatelné v celé organizaci. V naší organizaci není předmětem vyloučení žádný prvek. Systém managementu kvality se týká celé organizace a vztahuje se k hlavnímu předmětu podnikání. Norma ČSN EN ISO 22000:2006 je také uplatněna v plném rozsahu.

Organizace ALFA-FOOD s.r.o. vznikla ke dni 30.3.2001. Dne 28.5.2001 byla Městským soudem v Praze zapsána do obchodního rejstříku oddíl C, vložka 83459. Společnost ALFA-FOOD s.r.o. zaměstnává celkem cca 30 zaměstnanců v jednosměnném dle potřeby dvousměnném provozu a má tři střediska:

  • Středisko Kolín: K Vinici 1378, 280 02 Kolín 5 a je zde realizována vlastní výroba a administrativa
  • Středisko Praha: distribuční sklad v Praze 4, Dobronická 778
  • Středisko Morava: distribuční sklad v Bystřici pod Hostýnem, Školní 1301.

Tyto sklady slouží k distribuci výrobků zákazníkům, která se realizuje vlastní autodopravou, poštou, spedicí nebo osobně. Výrobky v sortimentu jsou určené pro velkoobchodní prodej výrobcům a zpracovatelům masa a masných výrobků pro další zpracování při výrobě masných výrobků, kde zároveň dochází k mikrobicidnímu nebo mikrostatickému ošetření.

Hlavní předmět činnosti: hlavním předmětem podnikání a IS organizace je výroba potravinářských výrobků (potravinářská aditiva a kořenicí směsi pro masný průmysl); snažíme se, aby veškeré naše výrobky splňovaly požadavky a představy našich zákazníků, a to:

  • naše výrobky musí být v první řadě v souladu s platnou potravinářskou legislativou
  • výsledné použití musí odpovídat očekávání co do technologické funkčnosti tak i výtěžnosti
  • dostupné cenové relace za udržení vysoké kvality tzn. žádné snižování ceny na úkor kvality
  • rychlé a pružné dodávání podřízené potřebám zákazníka zajištěné vlastní autodopravou
  • odborná pomoc při zavádění a používání našich výrobků poskytovaná odborníky

Představení firmy

ALFA-FOOD s.r.o. is a company that has enjoyed a stable position in the market for ten years now. The company does business domestically and has lately moved into the foreign market.

The company specializes in the design, development, and presentation of additives, mixtures of additives, spices and seasonings for the meat industry and the subsequent production, distribution and sale of additives, mixtures of additives, spices and seasonings. The design, development and subsequent presentation involve employees with professional qualifications and years of experience in the industry, because the company prides itself on expertise, knowledge, experience and technological service.

Production is done on a customized basis, which enables a flexible response to the individual requirements of each customer. The individual approach given to each customer makes it possible to create special, unique and exclusively supplied products, ensuring the uniqueness and specificity of the final products of our business partners.