Rozdělení masných výrobků

Rozdělení masných výrobků, jejich charakteristika a technologické požadavky:

Masné výrobky tepelně opracované

Výrobky, u kterých bylo ve všech částech dosaženo tepelného účinku odpovídajícímu působení teploty 70°C po dobu minimálně 10 minut.

Masné výrobky tepelně neopracované

Jsou výrobky z mělněného díla, do kterého může být vmíchávána vložka, nebo je jejich dílo tvořeno hrubě zrněnou vložkou s malým podílem spojky, určené k přímé spotřebě bez další úpravy. U těchto výrobků neproběhlo tepelné opracování surovin ani výrobku. Tepelně neopracované smějí být vyráběny jen ze surovin, které byly před zpracováním zmrazeny nejméně na minus 5°C v jádře po dobu 48 hodin.

Masné výrobky trvanlivé

Jsou výrobky, u nichž došlo různými technologickými procesy jako je např. uzení, vaření, sušení a zrání nebo vlivem složení surovin k prodloužení údržnosti, zejména snížením obsahu vody a proběhnutím zracího procesu a dosažení charakteristických vlastností s minimální dobou trvanlivosti 21 dní při teplotě skladování do 15°C a hodnotou aw(max.)=0,93.

Masné polotovary

Tepelně neopracovaná upravená masa nebo směsi mas, popřípadě dalších surovin, látek aromatizujících a pomocných, určených k tepelné kuchyňské úpravě.

Masné konzervy

Jsou masné výrobky, nebo upravená masa sterilovaná v neprodyšných obalech, v jejichž středu bylo dosaženo tepelného účinku, který odpovídá působení teploty 121°C po dobu minimálně 10 minut, což by mělo zaručit zničení vegetativních forem mikroorganismů a jejich spór.

Představení firmy

ALFA-FOOD s.r.o. is a company that has enjoyed a stable position in the market for ten years now. The company does business domestically and has lately moved into the foreign market.

The company specializes in the design, development, and presentation of additives, mixtures of additives, spices and seasonings for the meat industry and the subsequent production, distribution and sale of additives, mixtures of additives, spices and seasonings. The design, development and subsequent presentation involve employees with professional qualifications and years of experience in the industry, because the company prides itself on expertise, knowledge, experience and technological service.

Production is done on a customized basis, which enables a flexible response to the individual requirements of each customer. The individual approach given to each customer makes it possible to create special, unique and exclusively supplied products, ensuring the uniqueness and specificity of the final products of our business partners.