Masné výrobky tepelně neopracované

Dunajská klobása

Masný výrobek tepelně neopracovaný. Dunajské klobásy patří mezi zboží vyšší cenové skupiny, čemuž odpovídá také cenová skladba. Tento výrobek je převážně vyráběn z velice kvalitního vepřového a hovězího masa.

Chuť a barva výrobku je velice závislá na kvalitě použité papriky, která se kombinuje v pálivé a sladké formě. Dále se k okořenění výrobku používá černý pepř, česnek a kmín. V neposlední řadě se nesmí zapomínat na tak velice důležité cukerné kombinace, které se podílejí na celkovém zrání výrobku.

Výroba, zpracování a zrání je delší proces než u výrobků tepelně opracovaných a jeho délka je odhadována od 14 do 17 dnů. Během této doby dochází k hmotnostním ztrátám vlivem uvolňování přítomné vody a následné prodlužování trvanlivosti.

Kořenící směs: Dunajská klobása kombi
Dávkování: 11,0 g na 1 kg díla

Baštýřská klobása

Masný výrobek tepelně neopracovaný, který se velice podobá dunajské klobáse. Jejich rozdíl spočívá v zrnění výrobku. Baštýřská klobása je jemnějšího zrna a palčivější chuti.

Kořenící směs: Baštýřská klobása kombi
Dávkování: 16 g na 1 kg výrobku

Představení firmy

ALFA-FOOD s.r.o. is a company that has enjoyed a stable position in the market for ten years now. The company does business domestically and has lately moved into the foreign market.

The company specializes in the design, development, and presentation of additives, mixtures of additives, spices and seasonings for the meat industry and the subsequent production, distribution and sale of additives, mixtures of additives, spices and seasonings. The design, development and subsequent presentation involve employees with professional qualifications and years of experience in the industry, because the company prides itself on expertise, knowledge, experience and technological service.

Production is done on a customized basis, which enables a flexible response to the individual requirements of each customer. The individual approach given to each customer makes it possible to create special, unique and exclusively supplied products, ensuring the uniqueness and specificity of the final products of our business partners.