Sortiment

Sortiment výrobků firmy lze rozdělit podle funkcí a použití do základních skupin:

  1. Přísady: jednotlivá aditiva universální nebo specifická (přídatné látky dle zákona 110/1997, část 1, § 2, písmeno k, l), to jsou přísady, které plní ve výrobku nějakou funkci ovlivňující fyzikální, chemické či mikrobiální vlastnosti výrobku
  2. Kutrovací přípravky: universální nebo specifické (přídatné látky dle z. 110/1997, část 1, § 2, písm.k, l), to jsou přísady, které plní ve výrobku nějakou funkci ovlivňující fyzikální, chemické či mikrobiální vlastnosti výrobku, přidávají se k výrobku při etapě výroby zvané „kutrování“
  3. Přípravky na masírovací láky: nástřiky 15-150 pro šunkové výrobky a 30-50U pro uzená masa (přídatné látky dle zákona 110/1997, část 1, § 2, písmeno k, l), to jsou komplexní přípravky ovlivňující ve výrobku současně smyslové, fyzikální, chemické či mikrobiální vlastnosti výrobku
  4. Kořenící směsi: směsi jednotlivých druhů přírodního koření bez přídavku technologických přísad (vyhláška 331/1997 Sb., oddíl 1, § 1, písmeno b) jsou směsi ovlivňující smyslové vlastnosti výrobku
  5. Kořenící směsi kombi: směsi jednotlivých druhů přírodního koření a technologických přísad (vyhláška 331/1997 Sb., oddíl 1, § 1, písmeno c) to jsou komplexní přípravky ovlivňující ve výrobku současně smyslové, fyzikální, chemické či mikrobiální vlastnosti výrobku
  6. Marinády: tekuté kořenící přípravky pro přípravu masných polotovarů nebo hotových masných specialit (vyhláška 331/1997 Sb., oddíl 1, § 1, písmeno c) to jsou komplexní přípravky ovlivňující ve výrobku současně smyslové, fyzikální, chemické či mikrobiální vlastnosti výrobku
  7. Přírodní koření: celé nebo mleté jednodruhové koření (vyhl. 331/1997 Sb., oddíl 1, § 1, písmeno a) ovlivňující smyslové vlastnosti výrobku

Suroviny pro výrobu se nakupují od prvovýrobců, dovozců, nebo obchodníků z tuzemska i ze zahraničí – v rámci EU. Nakupují se suroviny a obaly určené pro potravinářství, zboží se nakupuje zpracované, zabalené, splňující požadavky na zdravotní nezávadnost. Výrobu lze rozdělit na:

  • vícedruhové výrobky vyráběné jednoduchým zpracováním, mícháním surovin podle výrobních listů a šaržováním namíchaného výrobku podle objednávky od zákazníka
  • jednodruhové výrobky vyráběné pouze šaržováním a balením nakoupených surovin
  • obchodní zboží pouze překupování nakoupených surovin.

Ceník výrobků obsahuje základní a standardní výrobky z jednotlivých skupin. Je orientační a slouží jako přehled sortimentu. Společnost se specializuje na výrobu výrobků dle požadavků jednotlivých zákazníků - tj. na individuální přístup, proto se standardní výrobky postupně upravují potřebám jednotlivých zákazníků.

Vznikají tak individuálně upravené receptury označené názvem zákazníka, a nezaměnitelným kódovým označením, ze kterého lze odvodit i číslo vývojové verze. To zaručuje zákazníkovi, že se konkrétní, u něj osvědčený, a jeho potřebám upravený výrobek, neobjeví u jiného zákazníka. Zároveň vzniká značné množství individuálních receptur. Zavedený systém individuálních receptur, výrobních listů a etiket obsahující všechny informace požadované platnou legislativou i další podružné informace, je nezbytný pro účely zpětné dohledatelnosti a případného stahování výrobku z trhu, který je ve společnosti na velmi vysoké úrovni.

Výrobky v sortimentu jsou určené pro velkoobchodní prodej výrobcům a zpracovatelům masa a masných výrobků pro další zpracování při výrobě masných výrobků, kde zároveň dochází k mikrobicidnímu nebo mikrostatickému ošetření. Výrobek je určen k očekávanému použití u zákazníka. Pokud nedojde k očekávanému použití, je případ řešen jako odběratelská reklamace. S pomocí všech dostupných dokumentů a prostředků, které za tímto účelem v rámci HACCP a SMBP během výrobního procesu vznikly, se objasňuje původ reklamace. K tomu slouží řada identifikačních údajů, které se na jednotlivých záznamech opakují a referenční vzorky surovin a hotových výrobků, dle kterých lze vyhledat vyplněný výrobní list, obsahující kromě šarží jednotlivých surovin i jméno zaměstnance, který výrobek namíchal. Ve výrobním řetězci jednotlivých následujících nebo předcházejících kroků lze pomocí identifikačních údajů dohledávat oběma směry, od surovin k výrobku i naopak, a to garantuje zpětnou dohledatelnost i ztahování výrobku z oběhu. Dále jsou k dispozici vzorky hotových výrobků i vzorky surovin, aby se smyslově, nebo laboratorně dalo zjistit, zda došlo k chybě ve výrobě při míchání výrobků (interní reklamace), nebo zda byla vadná již vstupní surovina (dodavatelská reklamace).

Organizace ALFA-FOOD s. r. o. usiluje o dosažení pozice spolehlivé a vyhledávané firmy v oblasti výroby potravinářských výrobků - potravinářská aditiva a kořenicí směsi pro masný průmysl.

Dlouhodobým a trvalým cílem organizace ALFA-FOOD s. r. o. je poskytování kvalitních služeb, které budou v plné míře uspokojovat široký okruh našich zákazníků s důrazem na kvalitu výrobků a služeb, zdravotní nezávadnost a bezpečnost svých výrobků. Chceme, aby i nadále dobré jméno naší organizace, které jsme odborností a kvalitou získali, neustále udržovali v podvědomí našich zákazníků a odborné veřejnosti, která se i bez reklamy bude k naší organizaci vracet.

Jsme si vědomi, že stabilní kvalita, spolehlivost dodávek, zdravotní nezávadnost a bezpečnost výrobků můžeme dosáhnout pouze s takovou politikou integrovaného systému, která se týká veškerých aktivit naší organizace při optimální produktivitě a rentabilitě práce se zachováním pružné reakce na požadavky zákazníků a spolehlivosti při jejich naplňování.

Aby výše uvedené bylo realizováno, je nutné řízením organizace a objektivními informacemi získat všechny pracovníky pro tuto politiku integrovaného systému a spolehlivosti pro její naplňování. Proto je úkolem každého pracovníka vykonávat svou práci v bezvadné kvalitě.

Již od počátku založení naší organizace byla plná angažovanost v problematice kvality, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výrobků. I nadále budeme v tomto nastaveném trendu pokračovat a vytvářet veškeré předpoklady pro zavedený systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a systém managementu bezpečnosti potravit podle normy ČSN EN ISO 22000:2006. V následujících letech chceme tuto vysokou úroveň naší práce, kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost výrobků úspěšně obhajovat.

Tato činnost nás nejen zavazuje k trvalému prosazování vysoké úrovně kvality našich výrobků a služeb, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti výrobků, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, dodržování legislativy a zajištění zaměstnancům nejen perspektivní ale i zajímanou práci.

Představení firmy

ALFA-FOOD s.r.o. is a company that has enjoyed a stable position in the market for ten years now. The company does business domestically and has lately moved into the foreign market.

The company specializes in the design, development, and presentation of additives, mixtures of additives, spices and seasonings for the meat industry and the subsequent production, distribution and sale of additives, mixtures of additives, spices and seasonings. The design, development and subsequent presentation involve employees with professional qualifications and years of experience in the industry, because the company prides itself on expertise, knowledge, experience and technological service.

Production is done on a customized basis, which enables a flexible response to the individual requirements of each customer. The individual approach given to each customer makes it possible to create special, unique and exclusively supplied products, ensuring the uniqueness and specificity of the final products of our business partners.